Home

Gezondheids Centrum Lemsterpark

Gezondheidscentrum Lemsterpark, hét centrum voor gezondheid, is gevestigd aan de Houtsaachmole 9 in Lemmer.

In het gebouw vindt u verschillende zorgverleners onder één dak. Hierdoor kunt u bij ons voor vele gezondheidsaspecten terecht. Gezondheidscentrum Lemsterpark ligt aan de rand van Lemmer, is goed bereikbaar en beschikt over voldoende parkeergelegenheid.

Doordat wij samen onder één dak zitten, kan er een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines plaats vinden. Hierdoor kan optimale zorg worden verleend. Gezondheidscentrum Lemsterpark maakt het daarom mogelijk uw klachten snel en gericht in kaart te brengen en zo nodig behandelingen op elkaar af te stemmen. Iedere zorgverlener benadert tenslotte vanuit zijn deskundigheid uw hulpvraag.

Video impressie Gezondheidscentrum Lemsterpark

Sámen leveren wij u de beste zorg!